Menu

Ansvarsområder

 Opgaver:  Kontakt person
 Bane og anlæg  Thomas Ibsen
 Banekridtning  Mikkel Bonne
 Boldrum orden og disciplin  Torben Moll Nielsen
 Børne- og ungdoms ansvarlig  Louis Broberg
 Børneattester  Thomas Ibsen
 DGI-indeturnering  Torben Moll Nielsen
 Holdtilmeldinger  Torben Moll Nielsen
 Hallens brugergruppe rep.  Thomas Ibsen 
 Hovedbestyrelses rep.  Torben Moll Nielsen
 Hjemmeside  Thomas Ibsen
 Indkøb materialer  Louis Broberg
 Juletræssalg  Troels Melchiorsen
 Kiosk  Jacob Nyborg
 Klubhus  Thomas Ibsen 
 Kontingent opfølgning  Jacob Nyborg
 Kunstgræsbaneudvalg  Thomas Ibsen
 Mål og net  Thomas Ibsen
 Mødereferater, internt  Jacob Jayson Nyborg
 Nøgler (klubhus)  Thomas Ibsen
 Nøgler (kiosk)  Thomas Ibsen
 Oldboys ansvarlig  Jonny Sørensen 
 Senior ansvarlig  Martin Luther
 Spillercertifikater  Torben Moll Nielsen
 Sponsorkonsulent  Louis Broberg
 Terrasse og bede  Thomas Ibsen
 Tøj & Materialer  Louis Broberg
 Udmeldelser  Torben moll Nielsen
 Veteran ansvarlig  Jonny Sørensen
 Økonomi  jacob Nyborg
 7-kantstævner  Martin Luther
Luk