Menu

Træner uddannelse

Hvorfor dog det?  
Fodboldafdelingen ønsker, at være i besiddelse af en dygtig og veluddannet træner- og lederstab.
 
Derfor tilbydes alle trænere og ledere at deltage i kursus for at dygtiggøre sig. 

Fodboldafdelingen forventer naturligvis, at trænere og ledere, der lader sig uddanne, også gør brug af deres uddannelse til gavn for klubben.
 
Træner / Lederuddannelse  
Alle trænere tilbydes at deltage i kursus for at dygtiggøre sig. Der er flere typer kurser, som man kan deltage i - alt afhængig af - hvilken årgang spillere man har med at gøre.

Ligeledes tilbydes ledere at deltage i kurser. Der findes også her mange kurser som er mere eller mindre skræddersyet til de forskellige funktioner i en forening.

Fodboldafdelingen afholder udgifterne i forbindelse med deltagelse i kurser - såvel kursusafgift, som matrialeudgifter. Dog er transport til og fra kursussted for egen regning.
 
Kursustilbud.  

Der afholdes hvert år en del kurser, som endagskurser eller aftenkurser.

Som noget nyt vil vi arrangere kurser i samarbejde med Jejsing og Møgeltønder således at kurserne kan blive afviklet i lokalområdet.

Der er tale om inspirationskurser -
hvor der gives en masse eks. på forskellige træningsmetoder, træningsprincipper og øvelsesmodeller - i både træningsopbygning, taktisk træning, teknisk træning m.m.

Specialkurser for dame/pigetrænere

Specialkurser for målmandstræning

Derudover er der den strukturerede træneruddannelse, som foregår via DBU

Luk