Menu

Forventninger til gymnast, instruktør og udvalg

HIF Gymnastikafdeling ønsker at synliggøre de forventninger, vi har til os selv og hinanden for et godt samvær.

Her er de overordnede tanker og idéer, vi har om god adfærd i vores forening og som bør følges til alles fælles bedste.

Forventninger til gymnaster:

 • Du kommer til tiden.
 • Du er omklædt i gymnastik/træningstøj (ingen korte toppe/bar mave)
 • Har du lagt hår, skal dette være sat op.
 • Ingen smykker (kan øreringe ikke tages ud, skal de være tapet ind)
 • Du deltager aktivt i træningen.
 • Som gymnast er du indstillet på at følge de regler, der er opstillet af instruktøren på det enkelte hold.
 • Man hører efter, hvad der bliver sagt.
 • Man leger ikke på de opstillede redskaber eller i ribberne, før instruktøren har givet grønt lys.

Forventninger til forældre:

 • I sørger for, at børnene kommer til tiden.
 • I bakker op om deltagelse i gymnastikken, herunder at de givende regler fra instruktøren på det enkelte hold overholdes.
 • I har ansvaret for jeres barn før og efter træningen, herunder ophold på P-pladsen, omklædningsrummet m.v.
 • Kontakt instruktøren eller gymnastikudvalget vedr. praktiske ting der skal håndteres før / efter træningen.
 • Ved for sent afhentning bedes der ringes til instruktøren på det pågældende hold.

Forventninger til instruktører:

 • Instruktører varetager den daglige træning på de enkelte hold.
 • Instruktører er ansvarlig for aktiviteten inden for den programsatte trænings tid.
 • Instruktører varetager formidling af ønsker og krav til gymnasterne om det faglige indhold i træningen og de ordensregler, der gælder på det enkelte hold.
 • Instruktører tager kontakt til gymnastikudvalget, hvis der er opstået problemer eller ønsker til redskaber, ekstra træninger m.v

Forventninger til gymnastikudvalget :

 • Gymnastikudvalget holder kontakt med instruktørerne på det enkelte hold.
 • Gymnastikudvalget sørger for at de evt. opståede problemer bliver løst mellem instruktører, gymnast og forældre.
 • Gymnastikudvalget tager kontakt til gymnasten eller forældrene, hvis den pågældende gymnast ikke længere er velkommen på holdet, pga. evt. opståede uoverensstemmelser eller dårlig opførelse på holdet.

Gymnastikudvalget:

 • Forretningsudvalg: Maria Lassen, mail: gymnastik@hvidebaek-if.dk
 • Forretningsudvalg + økonomi + hjemmeside: Rikke Christiansen, mail: gymnastik@hvidebaek-if.dk
 • Sekretær: Mette Trebbien, mail: klovbyvej10@mail.dk
 • Økonomi + Sponsor + Kurser: Michelle Poulsen, mail: pug106rally@yahoo.dk
 • Kurser + Sponsor: Linda Petersen, mail: lindasp1981@gmail.com
 • Redskabsansvarlig + nøgler: Steffen Gregersen, mail: ssgreger@gmail.com
 • Redskabsansvarlig + Tøj + Sociale medier: Philip Christiansen, mail: faergemand95@gmail.com
 • Suppleant + Nyhedsbrev: Lea Thorsøe, mail: lille-t_18@hotmail.com                         

Betaling af kontingent:

 • Betalingen af kontingentet skal nu gøres via vores hjemmeside hvidebaek-if.dk
 • Gå ind under fanen Gymnastik og tryk på rubrikken Tilmelding / betaling
 • Har man ikke Dankort, skal man kontakte kontingent ansvarlig Rikke Christiansen på mail: gymnastik@hvidebaek-if.dk.

 Kontingent / priser:

 • 575 kr. - Bim Bam Busse / Forældre/barn 9 mdr.-3 år 
 • 575 kr. - Krudtuglerne 4-5 år 
 • 600 kr. - Love2Dance 3-6.kl.                                                       
 • 600 kr. - Store & Små Spring og Rytme 0-5.kl.                               
 • 625 kr. - Team Junior 5-9.kl.                                                         
 • 575 kr. - Dame Motion 18år                                                         
 • 40 kr. pr. gang / 10. turskort 300 kr. - Zumba
 • 40 kr. pr. gang / 10. turskort 300 kr. - Funktionel Træning - Puls & Styrke 16år+   
 • Gutterne 20år+ - Tilmelding og betaling på Fuglede IF's hjemmeside

 Betaling + Tilmelding skal ske senest

den 20. Oktober 2023

Luk